24 มิถุนายน 2562 ปภ.สตูลเตรียมเสริมเครื่องสูบช่วยระบายน้ำเกาะหลีเป๊ะ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_424795/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล เปิดเผยถึงเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนเกาะหลีเป๊ะยังคงน่าเป็นห่วงและยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศ เพราะยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังน้ำท่วม ฝนตกหนัก ส่วนขณะนี้พื้นที่เกาะหลีเป๊ะที่มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านชาวเลอาศัยอยู่ ล่าสุดชาวบ้านเดือดร้อนประมาณ 40 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้น้ำยังคงท่วมขังไหลลงสู่ทะเลไม่ทัน พร้อมกับมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมดรอบทิศทาง 6 เครื่องเพียงเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเท่านั้น และใช้เร่งสูบระบายน้ำเพียง 4 เครื่อง ที่เป็นของผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้มีการเร่งทำเรื่องประสานขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากกรมชลประทานจำนวน 2 ตัว ลงเกาะหลีเป๊ะเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอย่างเร่งด่วน ส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องไปยังสำนักงานอำเภอเมืองส่วนหน้าบนเกาะหลีเป๊ะได้ตลอด